RISE AND SHINE

Ben je nieuwsgierig wat women development boutique voor jou zou kunnen betekenen? Kom dan naar een van onze kennismakingsbijeenkomsten.

Kennismakingsbijeenkomst


Met Rise & Shine willen we je laten beleven waar women development boutique voor staat. Tijdens een heerlijk ontbijt krijg je een voorproefje van onze intervisie, trainingen en coaching. Inhoud en bezinning wisselen elkaar af in een gezelschap van gelijkgestemde vrouwen, zodat je aan het eind van deze ochtend bruist van inspiratie en energie.

Door

Annemarie Renes - van Asselen

Data

31.08.2018 - vrijdag

24.09.2018 - maandag

19.10.2018 - vrijdag

12.11.2018 - maandag

04.12.2018 - vrijdag

Tijd

08:30 - 11:00 uur

Locatie

Achterbos 28 - 30,

Vinkeveen

Kosten

20,- inclusief ontbijt

 

BASISTRAINING VROUWELIJKE

EN MANNELIJKE ENERGIE

Word je bewust van je innerlijke vrouwelijke en mannelijke energie, als basis voor duurzaam succes en geluk.

Aanleiding

‘Meer vrouwen aan de top’ is een populair thema in de media en in onze maatschappij. Maar is dat de kern van onze uitdaging?  Bij women development boutique werken we vanuit het uitgangspunt dat het in essentie niet gaat om vrouwen vs. mannen, maar om vrouwelijke en mannelijke energie in alle mensen.

 

We leven in een patriarchale maatschappij met een dominantie van mannelijke energie. Gemiddeld genomen hebben we allemaal een voorkeur voor presteren, doelgericht leven en feitelijke kennis als basis. Hierdoor komt onze vrouwelijke energie vaak in de verdrukking: onze intuïtieve wijsheid, ons oog voor verbinding en duurzaamheid en het stellen van de juiste prioriteiten.


De uitdagingen waar we in onze samenleving voor staan vragen dringend om het in balans brengen van vrouwelijke en mannelijke energie: om naast aandacht voor de rationele aspecten, ons ook open te stellen voor het gevoelsinhoudelijke proces. Vrouwelijke energie is voorwaardelijk om onze mannelijke energie effectief en duurzaam te kunnen inzetten.

 

Doel

Wat zou jij willen veranderen in je leven? Wat zijn jouw dromen en verlangens? Waar stokt het nu? Waar heb je behoefte aan?

 

Verruim je perspectief en creëer daarmee voor jezelf en je (werk-)omgeving meer mogelijkheden. Ervaar hoe de mannelijke en vrouwelijke energie zich in jou manifesteren en leer hoe je daarmee kunt omgaan. Op het moment dat je zelf in controle bent over die energieën, zal je merken dat het eenvoudiger is een krachtige positie in te nemen in je eigen leven.


Door bewuster te worden van je vrouwelijke en mannelijke energie, zal je in jezelf en in je handelen naar je omgeving steeds meer innerlijke kracht, vrijheid, plezier en gevoel van verbondenheid ervaren.

 

Programma

Deze training biedt een inspirerende context om op een luchtige, betrouwbare en doelgerichte manier meer te leren over vrouwelijke en mannelijke energie.


Na een theoretische inleiding over mannelijke en vrouwelijke energie gaan we je, in het gezelschap van andere inspirerende vrouwen, vooral laten ervaren hoe deze energieën zich in jou manifesteren en op welke wijze je deze in balans kunt brengen.  

Door

 

Annemarie Renes - van Asselen

Esther Sierveld - de Groote

Eelco Roovers

Data

06.09.2018 - donderdag

19.11.2018 - donderdag

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Locatie

Achterbos 28 - 30,

Vinkeveen

Kosten

295,- excl. BTW

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 

VERDIEPINGSTRAINING VROUWELIJKE

EN MANNELIJKE ENERGIE

Het (h)erkennen van je innerlijke flow

 

Je kunt de meest inspirerende teksten lezen in boeken, de mooiste inzichten krijgen tijdens een coaching gesprek of een training ervaren als zeer waardevol. Maar wat ga je hiermee vervolgens doen in je dagelijks leven?

 

Je hebt niks aan kennis en ervaring als je niet weet hoe je die kunt plaatsen en gebruiken zodat het jou dient. Het belangrijkste doel van deze training is dan ook om je de mogelijkheid te geven om daadwerkelijk iets te doen met de inzichten en ervaringen die je opdoet.

Doel

In de Basistraining hebben we ons gericht op de bewustwording van onze innerlijke vrouwelijke en mannelijke energie. Hierdoor heb je de eerste stap gezet om concreet te kunnen herkennen en erkennen welke obstakels jou ervan weerhouden in je natuurlijke flow te komen. En als je het ziet, dan kun je er wat aan doen - of zoals Cruijff het stelde: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’

We zijn allemaal in staat om ons innerlijke proces helder waar te nemen. Op het moment dat je dit helder waarneemt word je jezelf bewust van je wensen en oude patronen en kun je hier verantwoordelijkheid voor nemen. Helder waarnemen en hiermee verbinding maken is de basis van flow.

 

Programma

Deze training is speciaal voor women development boutique ontwikkeld door coach/founder Annemarie Renes- Van Asselen en ayurvedisch therapeut Eelco Roovers.

Verandering op grotere schaal begint bij bewustzijnsverandering op persoonlijk niveau. Bij het oplossen van problemen zijn we vaak geneigd lapmiddelen te gebruiken die alleen op korte termijn werken. Of we stellen verandering eindeloos uit waardoor we op langere termijn de rekening kunnen verwachten. Door helder zicht te krijgen op wat er werkelijk aan de hand is ervaar je rust en kun je een duurzame verandering in gang zetten.

Deze training gaat er over welke emoties jou tot nu toe in de weg hebben gestaan om je innerlijk leiderschap te ervaren. We gaan ons richten op onze natuurlijke flow: hoe kun je daarmee contact maken? Wat kunnen we concreet doen om oude ingesleten patronen te doorbreken en werkelijk contact te maken met verdriet, angst of trauma?

Naast het theoretische kader en de oefeningen, gaan we aan de slag met je persoonlijke casus. Hierdoor kun je aan de hand van een concreet voorbeeld ervaren hoe je meer in verbinding kunt komen te staan met jouw innerlijk leiderschap.

In deze training maken we gebruik van speelse werkvormen. Ons doel is om je niet alleen nieuwe kennis maar ook nieuwe ervaringen te laten opdoen. Vanwege het fysieke aspect van sommige oefeningen is het aan te raden comfortabele kleding aan te trekken.

Door

Annemarie Renes - van Asselen

Eelco Roovers

Data

27.09.2018 - donderdag

17.12.2018 - donderdag

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Locatie

Achterbos 28 - 30,

Vinkeveen

Kosten

295,- excl. BTW

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 

VERBINDEND GEZAG

MEERDAAGSE TRAINING

Uitgaande van jouw unieke talenten en persoonlijkheid leer je in deze training welke positie jij inneemt als leidinggevende en over welke handvatten je beschikt om te communiceren en sturing te geven vanuit kracht in plaats van macht. We werken hierbij met persoonlijke casussen.

Aanleiding

 

Worstel jij ook wel eens met de vraag hoe je anderen mee kunt krijgen zonder autoritair te zijn? Hoe je gezag kunt hebben zonder te handelen vanuit macht op het moment dat anderen niet meewerken aan het realiseren van doelen? Sommige leidinggevenden hebben de neiging om het op te geven, anderen binden de strijd aan en raken teleurgesteld als dit niet het gewenste effect heeft. Hoe neem je de positie in van leidinggevende vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet? En hoe maak je daarbij gebruik van je eigen (vrouwelijke) capaciteiten?

Doel

 

Je wordt ervan bewust hoe je vanuit kracht in plaats van macht de leiderschapsrol kunt vervullen. Hierdoor kan en durf je jouw eigen positie in te nemen en dit uit te dragen naar jouw omgeving. Je zult merken dat zowel jij als de mensen om je heen beter communiceren en samenwerken, waardoor de gewenste resultaten kunnen worden bereikt. Ook zul je in je privéleven merken dat je met meer waardigheid en met een groter bewustzijn in relaties zult staan.

Programma

 

In deze training staat Quorry Schiphuis - Sax van der Weijden stil bij de gewijzigde grondslagen van gezag en het antwoord daarop voor de praktijk van leidinggevenden. Verbindend Gezag® is gebaseerd op het denkkader van psycholoog Haim Omer, die gebruik maakt van de ideeën over het geweldloos verzet van m.n. Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Aan de hand van de pijlers van Verbindend Gezag® reflecteren we op de manier waarop jij zelf als leidinggevende optreedt. Hoe ga je nu te werk? Wat is het effect? Wat kun je toevoegen aan jouw manier van leidinggeven? En hoe kun je leiden vanuit jouw eigen kracht?

Tenslotte krijg je de gelegenheid om je nieuwe inzichten in de praktijk te brengen door te oefenen met een acteur als gesprekspartner.

Doordat deze training op meerdere dagen plaatsvindt, heb je de tijd en ruimte om je nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en hier vervolgens op te reflecteren. Dit zorgt voor een waardevolle verdieping en verinnerlijking van het Verbindend Gezag in je werk en in je dagelijks leven.

Door

Quorry Schiphuis - Sax van der Weijden

Annemarie Renes - van Asselen

Optie 1

Dag 1

17.04.2018 - dinsdag 

09:00 - 17:00 uur

Dag 2

29.05.2018 - dinsdag 

09:00 - 17:00 uur

Dag 3

26.06.2018 - dinsdag 

09:00 - 17:00 uur

Dag 4

11.09.2018 - dinsdag 

09:00 - 17:00 uur

Terugkomdag

11.10.2018 - donderdag

09:00 - 13:00 uur

Optie 2

Dag 1

21.09.2018 - vrijdag 

09:00 - 17:00 uur

Dag 2

01.10.2018 - maandag

09:00 - 17:00 uur

Dag 3

21.11.2018 - woensdag

09:00 - 17:00 uur

Dag 4

10.12.2018 - maandag

09:00 - 17:00 uur

Terugkomdag

07.01.2019 - maandag

09:00 - 13:00 uur

Locatie

Achterbos 28 - 30,

Vinkeveen

Kosten

2.250,- excl. BTW

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 

FAMILIEOPSTELLINGEN

Heb je een vraagstuk waar je helderheid in wilt krijgen? Of loop je vast in oude patronen, die je moeilijk kunt doorbreken?

Je bent altijd onderdeel van een netwerk van relaties, ook wel een 'systeem' genoemd. De daaruit voortvloeiende trekkracht beïnvloedt bewust en onbewust je keuzes en manier van leven en werken. Een familieopstelling is een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in dit krachtenveld doordat patronen en dynamieken zichtbaar worden gemaakt.

Programma

 

Bij een familieopstelling brengen de deelnemers vraagstukken in waar zij helderheid over willen krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Zij nemen vervolgens een fysieke positie in ten opzichte van de andere deelnemers. Er ontstaat zo een ‘tableau vivant’ dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en hun houding ten opzichte van elkaar en de situatie.

 

Zo komen er verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.

De effecten van de sessie zijn zeker op lange termijn merkbaar. Er komt rust en ruimte in je hoofd doordat je met afstand hebt kunnen kijken naar het systeem waarin je je bevindt.

Trainer Els van Steijn

 

Els van Steijn is al zeventien jaar trainer en coach. ‘Het geeft me enorm veel energie als ik bij mensen zie dat ze in hun kracht komen te staan. In plaats van een flauw aftreksel van zichzelf te zijn openbaart zich een mens dat kan leven in plaats van geleefd wordt.’

Haar kennis en kunde bundelde Els in het boek ‘De fontein, vind je plek’ (2016). Aan de hand van de metafoor van de fontein geeft zij inzicht in vele menselijke thema’s, zoals je (on)schuldig voelen, te veel verantwoordelijkheid nemen en het in stand houden of juist loslaten van relaties.

Data 

04.10.2018 - donderdag

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Locatie

Achterbos 28 - 30,

Vinkeveen

Kosten

295,- excl. BTW

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 
NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF